ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  3.235.140.84    
 
 
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
[09-06-2022]
โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน และส่งครูย้าย ณ รร.เมืองสุรินทร์
โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน และส่งครูย้าย ณ รร.เมืองสุรินทร์
[27-05-2022]
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์
[25-05-2022]
 
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน
[17-05-2022]
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
[10-05-2022]
การประชุม
การประชุม "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award" โดยท่าน ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 7 พฤษภาคม 2565
[07-05-2022]
 
 
     
   
     
 
 
 
[ 18-04-2565]  ประกาศสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นท ...   เอกสารแนบ 
[ 12-04-2565] ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)   เอกสารแนบ 
[ 12-04-2565] ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาจีน)   เอกสารแนบ 
[ 11-04-2565] แจ้งกำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   เอกสารแนบ 
 
 
 
[ 12-05-2565] ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ...   เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 
[ 21-04-2565] ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องเธียเตอร์ ในโครงการปรับ ...   เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
[ 18-04-2565] ประกาศสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที ...   เอกสารแบบ 
 
 
 
[ 11-04-2565] แจ้งกำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   เอกสารแบบ 
 
 
 
[ 12-04-2565] ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)   เอกสารแบบ 
[ 12-04-2565] ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาจีน)   เอกสารแบบ 
 
 
 
 
   
   
   
   
     
     
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
   
   
  กระทรวงศึกษาธิการ
   

  องค์กรหลัก

   

  องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

   
   
   
   
    โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
   
   
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
   
    หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา