ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  18.206.14.36    
 
 
 
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
______________________________________________________________________________________________
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
นางศุจิกา ทรงพระ
นางศุจิกา ทรงพระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
นางศรุดา บูรณ์เจริญ
นางศรุดา บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP)
นางศุจิกา ทรงพระ
นางศุจิกา ทรงพระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (EIS)
นางสาวสุวัฒนา มีกล้า
นางสาวสุวัฒนา มีกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (EIS)
นางศิริลักษณ์ สุบินดี
นางศิริลักษณ์ สุบินดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 (EIS)
นางสุขิตา ยาจิตร
นางสุขิตา ยาจิตร
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
นางภาริดา พิมพ์ประเสริฐ
นางภาริดา พิมพ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/6
นางวไลลักษณ์ จันทบุรี
นางวไลลักษณ์ จันทบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/7
นางสมคิด ศรีวงศ์
นางสมคิด ศรีวงศ์
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 1/8
นางสุภัทรา ศรีเมือง
นางสุภัทรา ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1/9
นางวิวรรยา หาสุข
นางวิวรรยา หาสุข
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 1/10
นางแสงจันทร์ ดำเขียว
นางแสงจันทร์ ดำเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมใจ มีทรัพย์ทวีกูล
นางสมใจ มีทรัพย์ทวีกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลิลาวรรณ์ บรรลือทรัพย์
นางสาวลิลาวรรณ์ บรรลือทรัพย์
ครูชำนาญการ
นายจาตุรงค์ เที่ยงตรง
นายจาตุรงค์ เที่ยงตรง
ครู
นายปกป้อง รุ่งเรือง
นายปกป้อง รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง
นายวิชัย สลาเลิศ
นายวิชัย สลาเลิศ
ครูอัตราจ้าง
นางคุณัญญา จันดา
นางคุณัญญา จันดา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมินทร์ลดา ศาลางาม
นางสาวมินทร์ลดา ศาลางาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐวรรณ ปรากฏชื่อ
นางสาวณัฐวรรณ ปรากฏชื่อ
นางสาวผกามาศ บุญสอน
นางสาวผกามาศ บุญสอน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  สพป.สุรินทร์เขต1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา