ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  18.206.14.36    
 
 
 
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
______________________________________________________________________________________________
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
นางชฎารักษ์  บูรณ์เจริญ
นางชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
นางสาวรำไพ บุตรพรม
นางสาวรำไพ บุตรพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP)
นางพิมพ์ณดา พิมพ์จันทร์
นางพิมพ์ณดา พิมพ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (EIS)
นางจันทรา ปฐมเสรี
นางจันทรา ปฐมเสรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (EIS)
นางนฤมล อิ่มใจ
นางนฤมล อิ่มใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 (EIS)
นางนพมาศ กะภูทิน
นางนพมาศ กะภูทิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/6
นางชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
นางชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
นางสาวแคทรียา จุกแก้ว
นางสาวแคทรียา จุกแก้ว
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 2/7
นางสาวฉัตรบงกต นุตโร
นางสาวฉัตรบงกต นุตโร
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 2/8
นายสุรดิษ สุวรรณคา
นายสุรดิษ สุวรรณคา
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 2/9
นางจิราพร สวยรูป
นางจิราพร สวยรูป
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมน ฤทธิเดช
นางสุมน ฤทธิเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพันธ์ทิพย์ พันธ์พงศ์
นางพันธ์ทิพย์ พันธ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกนภัส ศรีสุวรรณ
นางสาวกนกนภัส ศรีสุวรรณ
ครู
นางสาวทัศนีย์ โคมทอง
นางสาวทัศนีย์ โคมทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุวิมล เสริมศิริ
นางสาวสุวิมล เสริมศิริ
ครูอัตราจ้าง
นางสุรินทร์พร พรโสฬวี
นางสุรินทร์พร พรโสฬวี
พนักงานราชการ
นางสาวลลิตา ใจกล้า
นางสาวลลิตา ใจกล้า
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  สพป.สุรินทร์เขต1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา