http://muangsurin.ac.th

   โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถนนจางวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-713963 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

  ประกาศด้านวิชาการ

  ผู้ปกครองบุคลากรท่านใด ต้องการติดตามข่าวสารด้านวิชาการข้อมูลการสอบของนักเรียน สามารถคลิกเข้าสู่งานวิชาการโรงเรียนได้ที่นี้ คลิก ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็ปไซต์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ มาตรฐานสากล World Class Standard School   ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสมคิด รักษ์รอด

   

  content

  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
  Free Counter
  Free Counter


  ขณะนี้เวลา

  ปฏิทินประจำวัน 

       
                                


   

  ค้นหาข้อมูลภายในเว็ปไซต์

   

    ผู้อำนวยการโรงเรียน


  นายสมคิด  รักษ์รอด


  ชมภาพข่าว ประเพณีแซนโฎนตาโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  ออกอากาศ ณ ช่องไทยพีบีเอส ช่วงนักข่าวพลเมือง

   
  นักข่าวพลเมืองทีวีไทย ตอนแซนโฎนตา หลักสูตรท้องถิ่น จ.สุรินทร์  กลุ่มงานต่างๆ        ขอเชิญคณะครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
  อบรมผ่านระบบ E-Trianing

   

      

  รู้จักเลือกบริโภค ปลอดภัยจากโรคกระเพาะอาหาร
  ลูกน้ำหมดไป เมื่อใช้ ใบมะกรูด

    
  ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
   


   
  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูจารุณี สุขประเสริฐ
  คลิกอ่าน


  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูปริตา ธรรมธรฐิติ เรื่้องรายงานผลการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  คลิกอ่าน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูยุพิน อภิวัชรารัตน์ คลิ๊ก
  เผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูพรพัฒน์ ชินโชติ คลิก
  เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูดาราวัลย์ ชมชื่นดี คลิก
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูมธุรส ชมดี
  วันที่ 30 มี.ค. 55>>
  ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

  สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์วันนี้
  Free counter and web stats


                      

  ติดต่องานทั่วไป 
  โทร 044-713963

  ติดต่องานด้านวัดผลประเมินผล ครูยุพิน อภิวัชรารัตน์
   E-mail:yupin_apiwat@hotmail.com

  ติดต่องานทะเบียน ครูเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ

  ติดต่องานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ครูแสงจันทร์  ดำเขียว  

  ติดต่องานวิชาการโรงเรียน ครูรชตาภรณ์ สุคันธพงษ์

  ติดต่องานด้านสารสนเทศ ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

  พบปัญหาการใช้งานด้านเว็ปไซต์ติดต่อ 
  webmaster 
  ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด(ครูขวัญ)   


   
   

  ขอเชิญกด  Muangsurin School

       


  ข่าวประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  15 พ.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
  3 พ.ค.2557 นักเรียนชั้น ป.4,ป.5,ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์มอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
  2 พ.ค.2557 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 และ ป.1,ป.2,ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์มอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
  1-14 เม.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปิดภาคเรียนที่ 2
  31 มี.ค.2557 ปัจฉิมนิเทศและรับหลักฐานการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  25 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท จากการแข่งขันประกวดโครงการนิทานครอบครัว ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
  1-9 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้นำการแสดงรำเที่ยวเมืองสุรินทร์ ร่วมแสดงในงาน วันเกษตรอินทรีย์และวันผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   3 มี.ค. 2557แจ้งเอกสารประกอบการรับรายงานตัวนักเรียนสายชั้น อนุบาลปีที่ 1 
  คลิก  และ ประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก 
  6-10 มี.ค. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกอ่านรายละเีอียด
  27 ก.พ. 2557-3 มี.ค.2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไปคลิกอ่านรายละเีอียด
  13-17 ก.พ. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษMEP, EIS คลิกอ่านรายละเีอียด
  13-17 ก.พ. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS คลิกอ่านรายละเีอียด
  28 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดนิทรรศการรายงานผลการศึกษาประจำปี 2556 เปิดบ้าน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  27 ก.พ. 2557 ประกาศผลการสอบนักเรียน ปี 2557 ห้องเรียนพิเศษ EILและMEP ระดับชั้นอบ.1 และ ระดับชั้น ป.1 คลิก
  21 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจารุณี  สุขประเสริฐที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวด OBEC AWARD ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
  10 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมอำลาครูย้าย คุณครูศิรินาถ วันทอง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลสุิรินทร์
  13-15 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดสอบ Pre O-Net ชั้น ป.3 ,ชั้นป.6 และ Pre Las ชั้น ป.2 ,ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 และ Pre NT ชั้นป.1
  10 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่
   

  หากพบปัญหาการแสดงผลหน้า webpage แนะนำให้ใช้ Internet Exploereในการเข้าชม  กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนเมืองสุรินทร์

       31 มี.ค.2557  โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับหลักฐานการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประธานในพิธีคือ นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยมีพิธีการมอบหลักฐานการเรียนโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์
       
       25 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท จากการแข่งขันประกวดโครงการนิทานครอบครัว ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.จากการประกวดผลงานทั้งสิ้น 400 ผลงาน
       
       1-9 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้นำการแสดงรำเที่ยวเมืองสุรินทร์ ร่วมแสดงในงาน วันเกษตรอินทรีย์และวันผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการปรัชญา ดวงดีและครูอุไรวรรณ เจือจันทร์ ครูสมคิด ศรีวงศ์ พร้อมนักเรียน การแสดงครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมมากมายจากผู้ที่ได้รับชมการแสดงในครั้งนี้
       
       21 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจารุณี  สุขประเสริฐที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวด OBEC AWARD ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
       
       10 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้เริ่มจัดกิจกรรมจราจรน้อย โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ทำหน้าที่ในการดูแลจราจรบริเวณทางข้ามถนนหน้าโรงเรียนเมืองสุรินทร์ บริเวณประตูทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของคุณครูจารุณี สุขประเสริฐ
       
       10 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมอำลาครูย้าย คุณครูศิรินาถ วันทอง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนอนุบาลสุิรินทร์จัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสุิรินทร์ คลิกชมภาพกิจกรรม
       
       13 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่มีความประพฤติดีสมตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 คือ "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง" โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในครั้งนี้
  คลิกชมภาพกิจรรม
   
       10 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 และ กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมตอนเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมแห่ต้นผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ กิจกรรมวันเด็ก
  ประจำปี 2557 คลิกชมภาพกิจกรรม

  16-26 ธ.ค.2556 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ในครั้งนี้มีการจัดสีในการแข่งกีฬาจำนวน 4 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู และ สีเขียว โดยในวันสุดท้่ายจะมีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ชมประมวลภาพกีฬาสีประจำปี 2556

       25 ธ.ค.2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมในวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ชมประมวลภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส

  16 ธ.ค.2556 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวงศ์สิริ เถินมงคล ที่ได้รางวัลชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง  จากการประกวดผลงานวิชาการ รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARD ประเภทงานบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจารุณี สุขประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เหรียญทอง จากการประกวดผลงานวิชาการ รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARD ประเภทงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณครูทั้งสองได้เป็นตัวแทนในการไปแข่งขันระดัีบประเทศ ณ เมืองทองธานี

  11-13 ธ.ค.2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลับราชภัฎสุรินทร์ จัดค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp for MEP/EISระดับชั้น อบ.1-ป.6

  11 ธ.ค.2556 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับธงปฏิญญาพระธาตุพนม. 49 วันทะยานสู่เป้าหมายสูงกว่าระดับชาติ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ที่อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

  6 ธ.ค.2556 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์คนใหม่ นายปรัชญา ดวงดี ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

  5 ธ.ค.2556 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวานพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

   29-30 พ.ย.2556 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์

  25-27 พ.ย.2556 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการสู่แหล่งเรียนรู้สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ในวันแรก ได้พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักงานอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และ อุทยานเขาสวาย วันที่ สองและสาม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์  คลิกชมภาพกิจกรรม

  17-18 พ.ย.2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวรอบเมืองสุรินทร์ในเทศกาลงานประจำปี มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2556  ณ สถานที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์

  14 พ.ย.2556 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ปี 2556 ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อม โล่ห์เกียรติยศ ในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการสมคิด รักษ์รอด ขึ้นรับรางวัลจาก นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ทำการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556
  ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง
  เวลา 07.30 น. ในปีการศึกษานี้เป็นปีส่งเสริมการอ่านคล่อง คิดคล่อง คัดลายมือ โรงเรียนเมืองสุิรินทร์มีการจัดกิจกรรมเสริมนักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้นการศึกษา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง
  เวลา 09.00 น. และกิจกรรมการอ่านหนังสือยามเช้าจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.15 น- 07.30 น. ในวันจันทร์และวันอังคารทุกสัปดาห์ ให้นักเรียนทุกคนถือหนังสือมาอ่านบริเวณแถว ระหว่างรอทำกิจกรรมหน้าเสาธง  

   

     

  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมคิด รักษ์รอด และคุณครูผู้ดูแลกิจกรรม คือ คุณครูจารุณี สุขประเสริฐ คุณครูเอกวิทย์ เพ็ชรสุข คุณครูวสันต์ โพธิสาร คุณครูจำปา นิราศภัย และคุณครูลีลาวดี สมศรี ความภาคภูมิใจด้านกิจกรรมพิเศษลูกเสือของเราในปีที่ผ่านมาในการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับเขตพื้นที โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ส่งกองเนตรนารี เข้าประกวดและ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถึงสองปีซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ในการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับจังหวัดสุรินทร์ถึงสองปีซ้อน  คลิกดูภาพกิจกรรม

  .
  7/7/2555
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาซื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  20/6/2555 ประกาศสอบราคาซื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  30/3/2554 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี


   


  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
  โรงเรียนระดับเพชร โรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
  รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  ผลงานการประกวดประจำปี 2555 และผลการศึกษาต่อ ปี 2556  ผลการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนคนเก่งปีที่ผ่านมา
  ปี 2556 ด.ญ.ปวิมล บุญยศ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสิรินธร กลุ่มห้องเรียน EP 
  ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์
  ปี 2555 ด.ช.กณิศ ตันติวงศ์โกสีย์  สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ม.1 ห้องวิทย์เข้มโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
  ประจำปี 2555
  ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ และ ด.ญ.ปาณิศา นารัมย์ สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนสิรินธร
  กลุ่มห้องเรียนปกติในเขต ได้ลำดับที่ 1 ประจำปี 2555


   


                   คนเก่งด้านกีฬา ปี 2555

   

   

   


   
  ข่าวเด่นประจำวัน

  ข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ

   

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถนนจางวาง
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-1192 แฟกซ์ 0-4471-3963
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
  ต้องการลงข้อมูลในเว็ปไซต์ติดต่อE-mail:
  Muangsurinschool@hotmail.com 

   

   

  Copyright (c) 2006 by Muangsurin.ac.th