www.muangsurin.ac.th  

   


   ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง  โรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์

     
    โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
  Side Menu
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  นายสมคิด  รักษ์รอด
  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  Side Menu

           
   
    ขอเชิญกดติดตามโรงเรียนเมืองสุรินทร์
      
                
   

   

   

   

   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด โทรศัพท์ 044-713963 www.muangsurin.ac.th
  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  เดิมชื่อ  “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ 2472  โดยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์  พระยาสุริยราชวราภัย  (ศิริ วิเศษโกสินทร์ พ.ศ.2470 – 2476) และขุนพิสุทธิ์วรวาท ธรรมการประจำจังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ
  เกี่ยวกับโรงเรียน

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ
  ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนจางวาง ตำบลในเมือง อ.เมืองสุรินทร์
  จ.สุรินทร์  32000 โทรศัพท์ 044-511192 FAX 044-713963

            


  แจ้งข่าวสารโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   ด่วน!!! ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปี2560 คลิกลิงค์https://drive.google.com/file/d/0BxCyaverdm5kbkc2LVZ6SWpUX3M/view?usp=sharing
   12 พ.ค.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559
   9 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 
   15 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามประจำปีการศึกษา 2559 ผลการประกวดกองเนตรนารีโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้
   15 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมสายชั้นอนุบาลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  บริเวณสายชั้นอนุบาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   21-26 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
   29-31 ก.ค.2558 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
   1-31 ส.ค.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ให้นักเรียนทุกสายชั้นจัดกิจกรรมการแสดงการรณรงค์ต้อต้านโรคไข้เลือดออก บริเวณ หน้าเสาธง
   12 ส.ค.2559 คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด และคณะครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
   15-25 ก.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
   26 ก.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุแก่คุณครู ผู้เกษียณอายุ
   13 ต.ค.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
   13 ม.ค.2560 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
   
   
   ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  3 พ.ค.2559  คลิกอ่านประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าห้อง King คลิก https://drive.google.com/file/d/0BxCyaverdm5kb1pKQTliWVBMcmM/view?usp=sharing
  31 มี.ค.2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกที่ผู้ปกครองประสงค์ขอย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปี 2559 คลิกอ่านประกาศผู้ผ่าน
  28 มี.ค.2559 ประกาศรายละเอียดรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปี 2559
  25 ม.ค.2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕-ก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่านประกาศฉบับที่ 1   คลิกอ่านประกาศฉบับที่ 2  คลิกอ่านประกาศฉบับที่ 3
  15 ก.พ.2559 ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ด่วน!! คลิกอ่านประกาศรับสมัคร คลิกดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
   
   

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูศิริเพ็ญ กวดนอก

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูเจริญ อาจยิน

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูวนิดา สมรูป

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ ครูมธุรส ชมดี

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ ครูดาราวัลย์ ชมชื่นดี

   

   

     

  กิจกรรมโรงเรียนเมืองสุรินทร์

   
  9 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  จัดกิจกรรมพิธีสดุดีในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 พรรษา
   
  9 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี2559
   
   
  15 มิ.ย.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามระดับเขตพื้นที่ กองเนตรนารีโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้
   
  15 มิ.ย.2559 สายชั้นอนุบาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ได้รับการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  21 มิ.ย.2559 นายพิชิต เลาวัชรากูล หจก.ศรีทองปราสาท เป็นตัวแทนจาก บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้เสียสละทุนทรัพย์มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้

   
  21-26 มิ.ย.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสุรินทร์

   
   28 มิ.ย.2559 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์  
   4 ก.ค.2559 นพ.ดร.ยิ่งยง พิษณุวงศ์  พร้อมภริยา ได้ให้เกียรติในการเยี่ยมชมสถานที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ พร้อม พบปะกับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   
   4 ก.ค.2559 ผู้แทนจากกรมพลศึกษาตรวจสอบความพร้อมของสนามแข่งขันหมากรุกไทย ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 สะเร็นเกมส์ 
  18 ก.ค.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินขบวนใน
  งานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559 ในชื่องาน 89 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน
   


  12 ส.ค.2559 คณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายสมคิด รักษ์รอด ได้ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มทองพานพุ่มเงิน พร้อม จุดเทียนชัยถวายพระพร

   นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะผู้บริหาร ศน. ผอ.รร. ครูศูนย์PEER และครูสอนภาษาอังกฤษ สกลนคร เขต1 ได้ให้เกียรติมาดูงาน ศูนย์ PEER ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ (19 ส.ค.59)
   
   โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากสโมสรไลออนสุรินทร์ ให้เป็นสถานที่สอบการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด (20 ส.ค.59) 
  นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ อบรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 21 - 23 ส.ค.59 โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
   
   
   29 ส.ค.2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   27 ส.ค.2559 คณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมทำบุญกับยุวพุทธิกสมาคม2559
   

   30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายโดยมี นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

   30 สิงหาคม 2559 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ประจำปี 2559 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย
   

  30 สิงหาคม 2559 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ประจำปี 2559 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย31 สิงหาคม 2559 นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดสุรินทร์ ที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์โดยมีนายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียน ต้อนรับและร่วมกิจกรรมของโครงการ

   14 กันยายน 2559 พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย
  สำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ ๙๑ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยรองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ ผู้แทนองคมนตรี 
   


  25 กันยายน 2559 นายวันชัย คำพาวงศ์
  รองผอ.สพป.สร.1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายบริหารแบบบูรณาการสุรินทร์ เมือง6 โดยมี นายสมคิด รักษ์รอด ประธานเครือข่ายฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์

  29 กันยายน 2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นำโดยที่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด จัดกิจกรรม"ประเพณีแซนโฎนตา"เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
   
   
  10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ "นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และ คณะ" ด้วยความยินดียิ่ง 
    
     
     
     
    
  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th