http://muangsurin.ac.th

   โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถนนจางวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-713963 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

  ประกาศด้านวิชาการ

  ผู้ปกครองบุคลากรท่านใด ต้องการติดตามข่าวสารด้านวิชาการข้อมูลการสอบของนักเรียน สามารถคลิกเข้าสู่งานวิชาการโรงเรียนได้ที่นี้ คลิก ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็ปไซต์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ มาตรฐานสากล World Class Standard School   ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสมคิด รักษ์รอด

   

  content

  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
  Free Counter
  Free Counter


  ขณะนี้เวลา

  ปฏิทินประจำวัน 

       
                                


   

  ค้นหาข้อมูลภายในเว็ปไซต์

   

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นายสมคิด รักษ์รอด
   


         


  กลุ่มงานต่างๆ


    

      


       


  ขอเชิญคณะครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
  อบรมผ่านระบบ E-Trianing

   
      

  รู้จักเลือกบริโภค ปลอดภัยจากโรคกระเพาะอาหาร
  ลูกน้ำหมดไป เมื่อใช้ ใบมะกรูด

    
  ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
   


   


        
  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูศิริลักษณ์ สุบินดี
  คลิกอ่าน


  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูเฉเผยแพร่ผลงานวิจัยของเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด คลิกอ่าน
  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูจารุณี สุขประเสริฐ
  คลิกอ่าน


  เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูปริตา ธรรมธรฐิติ เรื่้องรายงานผลการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  คลิกอ่าน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูยุพิน อภิวัชรารัตน์
  คลิ๊ก
  เผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูพรพัฒน์ ชินโชติ
  คลิก
  เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูดาราวัลย์ ชมชื่นดี
  คลิก
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูมธุรส ชมดี
  วันที่ 30 มี.ค. 55>>
  ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

  สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์วันนี้
  Free counter and web stats


                      

  ติดต่องานทั่วไป 
  โทร 044-713963

  ติดต่องานด้านวัดผลประเมินผล
  ครูยุพิน อภิวัชรารัตน์

  ติดต่องานทะเบียน ครูเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ

  ติดต่องานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ครูแสงจันทร์  ดำเขียว  

  ติดต่องานวิชาการโรงเรียน ครูรชตาภรณ์ สุคันธพงษ์

  ติดต่องานด้านสารสนเทศ ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

  พบปัญหาการใช้งานด้านเว็ปไซต์ติดต่อ
  คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 
  อัพเดตข้อมูล : เวลา 15.29 น.วันที่ 25 พ.ย. 2557 

      


   
   

  ขอเชิญกด  Muangsurin School

      

  ข่าวประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  9-10 พ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ที่ได้เป็นตัวแทนของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดสกลนคร
  7-8 ธ.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ขอเป็นกำลังใจให้ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ที่ได้ประกวดผลงาน OBEC AWARD ณ จังหวัดสกลนคร
  14 พ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมประกวดรถอาหารช้างประจำปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  27-31 ต.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2557 ในปีนี้มีสีที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 สี ประกอบไปด้วย สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีส้ม ได้ทำพิธีเปิดกีฬาสีภายในและกรีฑา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
   26 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภิตติ แย้มศรี ณ ห้องรัตนสุวรรณอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
   15-25 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
   1-2 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทุกสายชั้นจัดกิจกรรมการแสดงการรณรงค์ต้อต้านโรคไข้เลือดออก บริเวณ หน้าเสาธง
   12 ส.ค.2557 คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด และคณะครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
   8 ส.ค.2557 เผยแพร่บทคัดย่อ ของ คุณครูเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกอ่านบทคัดย่อ
   8 ส.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธงและอาคารหอประชุมเอนกประสงค์
  24 ก.ค.2557 เผยแพร่บทคัดย่อ ของ คุณครูเจริญ อาจยิน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม คลิกอ่านบทคัดย่อ
  18 ก.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ปิดกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อให้คณะครูเข้าร่วมอบรมชี้แจงข้อตกลงของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
  10 ก.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดสุรินทร์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี เวลา 15.30 น.
  5 ก.ค.2557ขอแสดงขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมฟุตซอลนักเรียน การแข่งขันรายการ โรบินสัน สตรีท ซอคเกอร์ ที่ห้างโรบินสัน สุรินทร์ 
  1 ก.ค.2557 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ส่ง ผู้บังคับบัญชา กองลูกเสือและเนตรนารี นำกองลูกเสือและเนตรนารี ร่วมกิจกรรม เดินสวนสนาม อย่างเต็มภาคภูมิเหมาะสม กับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  26-30 มิ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ปิดกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดโรคมือ เท้า ปาก เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน
  23-24 มิ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  19 มิ.ย.2557 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน
  13 มิ.ย.2557 ขอเชิญร่วมรำลึกการครบรอบ 84 ปี โรงเรียนเมืองสุิรินทร์  
  12 มิ.ย.2557 ร่วมให้กำลังใจกองเนตรนารีโรงเรียนเมืองสุรินทร์ในการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับจังหวัดสุรินทร์
  30 พ.ค.2557 เผยแพร่ผลงานวิชาการของ คุณครูขวัญหญิง สีสัน คลิกอ่านบทคัดย่อ คลิกอ่านใบงาน
  15 พ.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
  3 พ.ค.2557 นักเรียนชั้น ป.4,ป.5,ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์มอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
  2 พ.ค.2557 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 และ ป.1,ป.2,ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์มอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
  1-2 พ.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน IS เรื่อง ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมและนำเสนอเวีทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
  1-14 เม.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปิดภาคเรียนที่ 2
  31 มี.ค.2557 ปัจฉิมนิเทศและรับหลักฐานการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  25 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท จากการแข่งขันประกวดโครงการนิทานครอบครัว ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
  1-9 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้นำการแสดงรำเที่ยวเมืองสุรินทร์ ร่วมแสดงในงาน วันเกษตรอินทรีย์และวันผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   3 มี.ค. 2557แจ้งเอกสารประกอบการรับรายงานตัวนักเรียนสายชั้น อนุบาลปีที่ 1 
  คลิก  และ ประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก 
  6-10 มี.ค. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกอ่านรายละเีอียด
  27 ก.พ. 2557-3 มี.ค.2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไปคลิกอ่านรายละเีอียด
  13-17 ก.พ. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษMEP, EIS คลิกอ่านรายละเีอียด
  13-17 ก.พ. 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS คลิกอ่านรายละเีอียด
  28 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดนิทรรศการรายงานผลการศึกษาประจำปี 2556 เปิดบ้าน OPEN HOUSE ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  27 ก.พ. 2557 ประกาศผลการสอบนักเรียน ปี 2557 ห้องเรียนพิเศษ EILและMEP ระดับชั้นอบ.1 และ ระดับชั้น ป.1 คลิก
  21 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจารุณี  สุขประเสริฐที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวด OBEC AWARD ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
  10 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมอำลาครูย้าย คุณครูศิรินาถ วันทอง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลสุิรินทร์
  13-15 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดสอบ Pre O-Net ชั้น ป.3 ,ชั้นป.6 และ Pre Las ชั้น ป.2 ,ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 และ Pre NT ชั้นป.1
  10 ม.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่
   

  หากพบปัญหาการแสดงผลหน้า webpage แนะนำให้ใช้ Internet Exploereในการเข้าชม      27-31 ต.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2557 ในปีนี้มีสีที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 สี ประกอบไปด้วย สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีส้ม ได้ทำพิธีเปิดกีฬาสีภายในและกรีฑา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 คลิกชมภาพกิจกรรม
     
      23 ก.ย.2557 สพป.สุรินทร์เขต 1 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557 งานนี้โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้แสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภิตติ แย้มศรี ณ ห้องรัตนสุวรรณอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์  คลิกชมภาพกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต
  26 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภิตติ แย้มศรี ณ ห้องรัตนสุวรรณอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 
     
      17 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คลิกชมภาพกิจกรรม
     
      1-2 ก.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทุกสายชั้นจัดกิจกรรมการแสดงการรณรงค์ต้อต้านโรคไข้เลือดออก บริเวณ หน้าเสาธง คลิกชมภาพกิจกรรม
     
     8 ส.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2557 โดยมีประธานในพิธี นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดกรวยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าเสาธงและกิจกรรมวันแม่สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัด ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
     
     5 ก.ค.2557 ขอแสดงขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมฟุตซอลนักเรียน การแข่งขันรายการ โรบินสัน สตรีท ซอคเกอร์ ที่ห้างโรบินสัน สุรินทร์ นำทีมการฝึกซ้อม โดย คุณครูธาตรี ค้ำคูณ และ คุณครูชรินรัตน์ ภาสดา คุณครูกิตติพงศ์ นิราศภัย
     
     1 ก.ค.2557 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด ได้ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย. โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ส่ง ผู้บังคับบัญชา กองลูกเสือและเนตรนารี นำกองลูกเสือและเนตรนารี ร่วมกิจกรรม เดินสวนสนาม อย่างเต็มภาคภูมิเหมาะสม กับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
     
   
    

  23-24 มิ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  โดยมีกิจกรรมเลียนแบบตัวละครจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี  และ การนำเสนอบทกลอนต่างๆที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่ง

     
     19 มิ.ย.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดไหว้ครูประจำปี 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการสมคิด รักษ์รอดเป็นประธาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ระดับชั้นอนุบาปีที่ 1- ระกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน คลิกชมภาพบรรยากาศ คลิกชมวีดีโอ
     
           14 มิ.ย.2557โรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอาเซียน 2557 กับเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการปรัชญา ดวงดี และ ตัวแทนคณะครูและันักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเมืองสุรินทร์
     
     13 มิ.ย.2557พิธีเปิดงานครบรอบ84ปีโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดพิธีโดย ประธานในพิธี นายเสงี่ยม พวงคำ และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายสมคิด รักษ์รอด คุณครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ พร้อมคณะศิษย์เก่า นำโดย ท่านพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการทหารบกสุรินทร์ และ ท่าน พล.ต.ต ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว สุรินทร์  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ครบรอบ 84 ปีโรงเรียนเมืองสุรินทร์
     
     12 มิ.ย.2557 ผลการประกวดสวนสนามระดับจังหวัดกองเนตรนารีจังหวัดสุรินทร์ ตัวแทน สพป.สร เขต1ได้ที่ 3 ลำดับสุดท้าย 169 คะแนนในรุ่นลูกเสือสามัญ  ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สุรวิทยาคาร ที่ได้ลำดับที่ 2 และ รางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญรัตนบุรีที่ได้เป็นตัวแทน  ประกวดสวนสนาม ระดับประเทศ
     
     15 พ.ค.2557 ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาพุทธศักราช 2557 พบกับกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.-08.00 น. กิจกรรมพิเศษในปีการศึกษานี้ คือ การอ่านหนังสือยามเช้า และกิจกรรมการร้องเพลงยามเช้า ทุกเช้าวันพฤหัสฯ นำโดยคุณครูพรพัฒน์ ชินโชติ กิจกรรมสวดมนต์ยาวประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์
     
       
  1-2 พ.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน IS เรื่อง ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมและนำเสนอเวีทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น โดยมีนักเรียนผู้เข้าประกวด คือ เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมศรี เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญโสดากร เด็กหญิงวรรณพร  ก่ำรัมย์ และคุณครูผุ้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม คือ นางรชตาภรณ์  สุคันธพงษ์  นายพิสัย  พวงนาค  นางสุปราณี  นิรัมย์ คลิกดูผลการประกวด
       
       31 มี.ค.2557  โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับหลักฐานการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประธานในพิธีคือ นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยมีพิธีการมอบหลักฐานการเรียนโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์
       
       25 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท จากการแข่งขันประกวดโครงการนิทานครอบครัว ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.จากการประกวดผลงานทั้งสิ้น 400 ผลงาน
       
       1-9 มี.ค.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้นำการแสดงรำเที่ยวเมืองสุรินทร์ ร่วมแสดงในงาน วันเกษตรอินทรีย์และวันผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการปรัชญา ดวงดีและครูอุไรวรรณ เจือจันทร์ ครูสมคิด ศรีวงศ์ พร้อมนักเรียน การแสดงครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมมากมายจากผู้ที่ได้รับชมการแสดงในครั้งนี้
       
       21 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจารุณี  สุขประเสริฐที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวด OBEC AWARD ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
       
       10 ก.พ.2557 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้เริ่มจัดกิจกรรมจราจรน้อย โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ทำหน้าที่ในการดูแลจราจรบริเวณทางข้ามถนนหน้าโรงเรียนเมืองสุรินทร์ บริเวณประตูทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของคุณครูจารุณี สุขประเสริฐ
       

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ทำการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
  ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง
  เวลา 07.30 น. เริ่มกิจกรรมการอ่านหนังสือยามเช้าโดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.15 น- 07.30 น. ในวันจันทร์และวันอังคารทุกสัปดาห์ ให้นักเรียนทุกคนถือหนังสือมาอ่านบริเวณแถว ระหว่างรอทำกิจกรรมหน้าเสาธง  

   

     

  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมคิด รักษ์รอด และคุณครูผู้ดูแลกิจกรรม คือ คุณครูจารุณี สุขประเสริฐ คุณครูเอกวิทย์ เพ็ชรสุข คุณครูวสันต์ โพธิสาร คุณครูจำปา นิราศภัย และคุณครูลีลาวดี สมศรี ความภาคภูมิใจด้านกิจกรรมพิเศษลูกเสือของเราในปีที่ผ่านมาในการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับเขตพื้นที โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ส่งกองเนตรนารี เข้าประกวดและ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถึงสองปีซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ในการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับจังหวัดสุรินทร์ถึงสองปีซ้อน  คลิกดูภาพกิจกรรม

   

  .
  7/7/2555
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาซื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  20/6/2555 ประกาศสอบราคาซื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  30/3/2554 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี


   


  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
  โรงเรียนระดับเพชร โรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
  รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  ผลงานการประกวดประจำปี 2555 และผลการศึกษาต่อ ปี 2556  ผลการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนคนเก่งปีที่ผ่านมา
  ปี 2556 ด.ญ.ปวิมล บุญยศ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสิรินธร กลุ่มห้องเรียน EP 
  ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์
  ปี 2555 ด.ช.กณิศ ตันติวงศ์โกสีย์  สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ม.1 ห้องวิทย์เข้มโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
  ประจำปี 2555
  ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ และ ด.ญ.ปาณิศา นารัมย์ สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนสิรินธร
  กลุ่มห้องเรียนปกติในเขต ได้ลำดับที่ 1 ประจำปี 2555                   คนเก่งด้านกีฬา ปี 2555

   


  ข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ

   

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถนนจางวาง
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-1192 แฟกซ์ 0-4471-3963
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
  ต้องการลงข้อมูลในเว็ปไซต์ติดต่อE-mail:
  Muangsurinschool@hotmail.com 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright (c) 2006 by Muangsurin.ac.th